Nazwa użytkownika:
Hasło:
 
2019-09-16

Zajęcia Weroniki Sherborne


Wizja i Misja Klubu

Nasi wychowankowie wyposażeni są w wiedzę, umiejętności i sprawności, które pozwolą sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu, są otwarci na kontakty z innymi ludźmi, cechuje ich twórcza postawa wobec otaczającego świata.

W Naszym Klubiku każde Dziecko jest jednakowo ważne i kochane.

Każdemu Dziecku zapewniamy wszechstronny i bezpieczny rozwój zgodny z Jego indywidualny tempem rozwoju.

2019-09-02

KARNETY GODZINOWE


Klub Malucha Kolorowe Misie zawiadamia, że od dnia 2.09.2019r. wstrzymuje sprzedaż karnetów 30 i 50 godzinowych.

2019-08-19

Zajęcia z wykorzystaniem elementów metody Weroniki Sherborne


Nazwa Metody "Ruch Rozwijający" wyraża główną ideę metody tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego Dziecka.
System ćwiczeń w tej metodzie wywodzi się z naturalnych potrzeb Dziecka, zaspakajanych w kontakcie z dorosłymi tj. z tzw. baraszkowania.

Podstawowe założenia Metody to rozwijanie ruchem trzech aspektów:

  1. Świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego
  2. Świadomości przestrzeni i działania w niej
  3. Dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu

Zajęcia odbywają się systematycznie, minimum dwa razy w tygodniu zajęcia są dostosowywane do małych Dzieci trwają ok 15-20 minut zależnie od samopoczucia i możliwości Dzieci.

Korzyści płynące ze stosowania Metody Weroniki Sherborne

  • Daje pozytywne odczucie w kontakcie z innym człowiekiem
  • Wyzwala swobodę zachowań i naturalność
  • Daje okazję do rozładowania energii
  • Daje radość
  • Daje pewność siebie
  • Nie jest ograniczona wiekiem uczestników
2019-06-12

Przyrodniczy Azyl


Dziś w naszym Klubiku odbyły się zajęcia na których Dzieci poznawały owady i ich środowisko życia. Odkrywaliśmy ciekawostki z życia osowatych. Dowiedzieliśmy się jak Osy budują gniazda i jak rozpoznać samca od samicy. Wiemy już co Osy jedzą a przede wszystkim Dzieci poznały ważną rolę owadów zapylających - określiły,że są one potrzebne aby: był miód i rosły i kwitły rośliny. Dowiedziały się, że dzięki m.in. pszczołom mamy owoce ; dlatego trzeba o te zwierzęta dbać, zakładać łąki, nie bać się pszczół i nie zabijać ich. Po zajęciach Dzieci „zamieniały się” w larwy używając papieru i przy okazji utrwalały poznane rzeczy.

2019-05-19

Wiosenny ogródek


Dzieci z początkiem wiosny będą zamieniały się w prawdziwych ogrodników. I tak oto co tydzień poznajemy nowe nasionka warzyw, kwiatów jak również będziemy poznawać sadzonki pomidorów i cebuli. Na pierwszych zajęciach poznaliśmy kwiatka przyniesionego przez nasza podopieczną Jagienkę i Jej Mamę P. Magdalenę rozmawialiśmy jaki ma kolor i jak nazywają się narzędzia którymi przesadzaliśmy Begonię. Na kolejnych zajęciach poznawaliśmy nasionka słonecznika oraz rzodkiewki. Dzieci z wielką radością i ciekawością przystąpiły do prac, by stworzyć swój wiosenny ogródek. Same nasypywały ziemię do doniczek i wrzucały nasionka. Największą radość sprawiła możliwość podlania wodą naszego ogródka. Przez kolejne tygodnie będziemy wsadzać, dbać i pielęgnować nasze roślinki. Z ogromną przyjemnością codziennie obserwujemy jak Klubowicze biegną do ogródka, by zaobserwować zmiany i czy jakaś roślinka zdążyła się już przebić przez ziemię.